Acte necesare

Lista acte necesare pentru dosar:

 • adeverință de la medicul de familie – să notifice că sunteți Apt pentru munca în agricultură – doar pentru cei care merg să lucreze în agricultură;
 • pașaport (original + o copie) doar pentru Anglia. Pentru Olanda nu este necesar pașaportul dacă buletinul este valabil pe toată durata contractului.
 • carte de identitate (original + o copie);
 • 2 fotografii tip pașaport – nu mai vechi de 1 an. Se poate face și la noi la birou în Iași, contra cost.
 • permis de conducere (cine are, original + o copie);
 • copie după ultimul act de studii sau adeverință de student;
 • declarația medicală – o primiși la birou. Trebuie să știți numele și telefonul medicului de familie, precum și data ultimului vaccin antitetanos (trebuie să fi fost făcut în ultimii 8 ani sau îl veți face acum);
 • cazier judiciar – original;
 • copie decizia incetării activității în muncă în România (sau copie după cartea de muncă – primele 2 și ultimele 2 pagini unde a fost înscrisă încheierea activității aici în țară);
 • dovada emisă de Biroul Pașapoarte din care să rezulte că aveți dreptul la libera circulație în afara granițelor țării. Se eliberează și fără pașaport, în baza actului de identitate – formular adeverinta
 • dovada emisă de biroul Asistență Comunitară al Primăriei din zona dvs de domiciliu (pentru cei care au copii minori) – în care declarați în grija cui rămân copiii minori în perioada deplasării dvs în străinatate.
 • Special doar pentru ANGLIA: National Insurance Number, Settle sau Pre-Settle Status – CINE ARE VREUNUL DINTRE ACESTE DOCUMENTE.
 • Special pentru OLANDA – BSN (SOFI NUMBER) ȘI CONT BANCAR (ȘI CARD) ÎN EURO DESCHIS ÎN ORICE ȚARĂ PE NUMELE LUCRĂTORULUI. ESTE NECESAR SĂ ÎL AVEȚI ÎNAINTE DE PLECARE.

Poți descărca lista de aici.

 • Ora pe glob

  • Bucuresti - Romania
  • Londra - Anglia
  • Amsterdam - Olanda