Acte necesare

Lista acte necesare pentru dosar:

 • adeverinta de la medicul de familie – să notifice ca sunteți apt pentru munca în agricultură – doar pentru cei care merg să lucreze în agricultură;
 • pasaport (original + o copie) – cine are. Recomand celor care nu au să ia în considerare obținerea pașaportului. La Petrosani va rog sa aduceti copie color!
 • carte de identitate (original + o copie); PTR CEI CARE VIN LA BIROUL NOSTRU DIN IASI COPIA POATE FI ALB NEGRU. PENTRU TOTI CEILALTI COPIA COLOR!
 • fotografie tip pasaport – nu mai veche de 1 an. Se poate face si la noi la birou in Iasi, contra cost.
 • permis de conducere (cine are, original + o copie) –  la fel ca si la cartea de identitate! (color vs alb negru).
 • o copie după ultimul act de studii sau adeverință de student;
 • declarația medicală – o primiți la birou. Nume și telefon medic de familie, și data ultimului vaccin antitetanos (trebuie să fi fost făcut în ultimii 5 ani sau îl faceți acum);
 • cazier judiciar;
 • copie decizia încetării activității în muncă în Romania (sau copie după cartea de muncă cu pagina unde a fost înscrisă încheierea activității aici în țară);
 • dovada emisă de Biroul Pașapoarte din care să rezulte că aveți dreptul la liberă circulație în afara granițelor țării; Se eliberează și fără pașaport, în baza actului de identitate  – http://www.pasapoarteiasi.ro/acte_necesare/formular_adeverinta.pdf
 • dovada emisa de biroul Asistenta Comunitara al Primariei din zona dvs de domiciliu (pentru cei care au copii minori) – in care declarati in grija cui raman copiii minori pe perioada deplasarii dvs in strainatate.
 • National Insurance Number – cine are.

Lista acte necesare